Program - Temadag 2019

09.00

Registrering, kaffe/te

09.30

Velkomst

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO
09.50

Nyt fra Trafik og Byggestyrelsen

Ved Dorthe Christophersen, Specialkonsulent, Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen

Orientering om den nye minister på byggelovsområdet, nye medarbejdere i styrelsen, og status på vejledninger.

Orientering om nyt bygningsreglement til januar 2020.

Orientering om transportable konstruktioner, herunder hvor styrelsen er i arbejdet hermed og om midlertidige konstruktioner og sikkerhed.
10.10

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Ved Sara Aasted Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.30

Kaffe/te

11.00

Regulering af byggeri i kolonihaver

Ved Anja Skovslund Henriksen, funktionsleder i Odense Kommune.

Erfaringer fra Odense Kommune. Hvilke udfordringer er der i forbindelse med opførelse af byggeri i kolonihaver samt håndhævelse og anvendelse heraf?
11.45

Deleboligerne - et Venligbolig+ projekt på Frederiksberg

Ved Søren Rasmussen, arkitekt hos ONV Arkitekter.
Ved Pernille Birk Morgen, leder af Byggeri og Arkitektur, Frederiksberg Kommune.

Dels vil I høre om selve projektet Venligboerne – og dels om den kommunale sagsbehandling derved. Mød arkitekten bag – og hør også om kommunens myndigheds-arbejde i forbindelse med projektet.
12.50

Frokost

14.00

Byggemyndigheden efter 2020 og samarbejdet med certificerede rådgivere

Ved repræsentant fra Rambøll

Krav til certificering og hvordan arbejdes der med det?
14.40

Byggesagsbehandling med certificerede brandrådgivere i Københavns Kommune

Ved Morten Bøgedal, fagkoordinator i Byggemyndigheden, Københavns Kommune.

Københavns Kommune præsenterer deres bud på, hvad der skal sendes ind ved ansøgning om byggetilladelse og ved færdigmelding af et byggeri efter 1. januar i forhold til de certificerede brandrådgivere, herunder kommunens nærmere rolle som bygningsmyndighed.
15.25

Kaffe/Te/Netværk

15.50

Afslutning

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO

Søg på sitet