Organisation

Foreningen er organiseret med en bestyrelse og ni kredse.

Bestyrelsen består af formand og 7 bestyrelsesmedlemmer. (Formand, næstformand, kasserer, sekretær, kursuskoordinator og 3 bestyrelsesmedlemmer).

Kredsene har hver især udpeget en formand.

DABYFO deltager i forskellige udvalg bl.a sammensat via andre organer og institutioner så som KL, KTC mv.

Foreningen nedsætter ligeledes ad hoc arbejdsgrupper til løsning af aktuelle problemstillinger.

 

 

 

 

Søg på sitet