Indbydelse - Planlovsdage 2020

Image

Indbydelse til Planlovsdage 2020

DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2020, hvor vi har et særligt fokus i programmet på klima og den grønne omstilling.
 

Planloven og grøn omstilling

Regeringen ønsker at gennemføre en meget ambitiøs grøn omstilling som kræver en stor fælles indsats fra alle og samtidig med en række hensyn til vores konkurrenceevne og danske arbejdspladser. Vi kommer ikke i mål uden at se på vores nuværende lovgivning og i evalueringen af planloven er der muligheder for at se på hvordan planloven kan bidrage til målet. Er de rigtige instrumenter til stede til en bæredygtig udvikling af erhverv, turisme, byer, landdistrikter, natur, miljø og klimaforanstaltninger?
 

Klimaplanlægning i kommunerne

I DK2020 projektet er 20 ambitiøse kommuner lige nu i gang med at udarbejde pariskompatible klimahandlingsplaner. Samtidig har CONCITO i regi af DK2020 undersøgt klimaplanlægningen i alle landets kommuner. Du vil få præsenteret anbefalingerne fra den nye rapport om kommunernes klimaplanlægning, og vi håber den kan være med til en at styrke klimaindsatsen i hele landet.
 
Tilsvarende har KL netop udsendt et udspil med 48 anbefalinger til en styrket lokal klimaindsats. På plan- og byggeområdet vil flere af anbefalingerne kunne bidrage til de krav vi kan stille til byggeriet og udbygningen af vedvarende energi. Udspillet er målrettet Christiansborgs arbejde med den kommende klimahandlingsplan.
 

Paneldebat

Vi faciliterer en paneldebat med forskellige vinkler vedr. landbrugsinteresser, biodiversitet/natur, kommunernes og statslige roller. Paneldeltagere fra Erhvervsstyrelsen, udvalgte kommuner, Kommunernes Landsforening, Danmarks Naturfredningsforening m.fl. indgår med forskellige synspunkter på emnerne.
 
På dette års planlovsdage vil vi blive præsenteret for den nye dagsorden, som vores regering ønsker vi bidrager til. Vi tager hul på, hvordan vi f.eks. kan arbejde med det i vores planlægning og byggeri. Planlovsdagene vil således byde på et spændende og aktuelt tema, som vi forsøger at belyse fra forskellige vinkler og med forskellige oplægsholdere.
 
Du vil herudover få mulighed for at udbygge dit netværk og diskutere emnerne med dine kolleger.

Vi håber derudover, at programmet giver anledning til refleksion og inspiration til, hvordan du på bedste vis kan arbejde videre med den grønne omstilling i din egen kommune, uanset om du arbejder med planlægning, byggeri eller miljø.

Datoerne for afholdelse er

København: Hotel Crown Plaza tirsdag den 10. marts 
Aalborg: Kongres- og Kulturcenter tirsdag den 17. marts
Middelfart: Hindsgavl Slot onsdag den 18. marts
 
Der er tilmeldingsfrist den 28.02.2020
 
Vi glæder os til at se dig til Planlovsdage 2020.
 
Med venlig hilsen
 
Hans Eghøj, Formand DABYFO
Sigmund Lubanski, Vicedirektør Erhvervsstyrelsen
Henrik Børsting Aagaard, formand Danske planchefer
Lars Mørk, Formand KTC

Søg på sitet