Program - Planlovsdage 2018

09.00

Registrering, kaffe/te

09.30

Velkomst

Ved Åse Nielsen, formand DABYFO
09.35

Nyt fra Erhvervsstyrelsen

Ved Sara Aasted Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.00

Nyt om planloven

Det forventes, at Danmark i fremtiden vil opleve mere voldsomt vejr, der kan betyde flere oversvømmelser eller mere erosion af kysterne. Vejrhændelserne kan resultere i et stort udgiftspres på såvel den offentlige som den private økonomi.

Regeringen har derfor gennemført en planlovsændring der skal bidrage til, at kommunernes planlægning i større omfang understøtter forebyggelsen af skader, som følge af oversvømmelse eller erosion i kommuneplanen.
Hvis kommunerne vælger at planlægge i de udpegede områder, skal kommunerne sikre, at der etableres afværgeforanstaltninger til sikring mod oversvømmelse eller erosion.

Endvidere medfører lovændringen, at der gives mulighed for, at kommunalbestyrelsen i særlige tilfælde kan fravige pligten til at tilvejebringe en lokalplan ved etablering eller ændring af kystbeskyttelsesanlæg.

Ved Sara Paarup, kontorchef, Erhvervsstyrelsen
10.30

Kaffe/te

11.00

Klimatilpasning

- Erfaringer fra partnerskabet "Regn & Byer"
Vi vil i de kommende år investere store beløb i klimatilpasning. Hvordan får vi mest ud af disse investeringer? Erfaringer viser, at et tæt og tvær-sektorielt samarbejde mellem forsyningsselskaber og kommuner er nøglen til at udvikle fælles projekter, der ofte både er billigere og giver mer-værdier i form af natur, byrum og livskvalitet.

Partnerskabet Regn & Byer har i snart to år arbejdet på at udvikle redskaber og modeller, der skal hjælpe kommuner og forsyningsselskaber med at styrke deres samarbejde for derigennem at kunne identificere og realisere fælles klima-tilpasningsprojekter.

Sammen med de kommuner, som deltager i projektet vil sekretariatsleder Søren Møller Christensen fortælle om erfaringerne fra projektet.

Bag partnerskabet står Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension.

Oplæg i Aalborg

Projektleder Lis Ravn Sørensen og miljø
medarbejder Pieter Mogree, Lemvig Kommune

Oplæg i Middelfart

Biolog Katrine Juul Larsen, Assens Kommune

Oplæg i København

Chefkonsulent Lone Plovstrup, Roskilde Kommune

Ved Søren Møller Christensen sekretariatsleder i Regn & Byer og partner i carlberg/christensen.
12.15

Frokost

13.30

Statens nye rolle og nationale interesser

Med moderniseringen af planloven har kommunerne fået et større råderum og et større ansvar, og staten skal "blande sig” mindre i kommunernes planlægning.

Christina Berlin Hovmand vil fortælle om, hvordan staten ser på sin nye rolle, og hvad fokuseringen af de nationale interesser betyder for statens tilsyn med disse i kommunernes planlægning.

Ved Christina Berlin Hovmand, kontorchef Erhvervsstyrelsen
14.10

Detailhandelsstrukturen og planlovens nye muligheder

Oplæg fra Herning Kommune der har erfaringer med planlægningen af nye aflastningsområder i forhold til bymidten, handelscentre og nabokommuner.

Ved Kaare Hjorth, planlægger Herning Kommune
14.50

Afslutning

Ved Åse Nielsen, formand, DABYFO
15.00

Kaffe/Te/Netværk

Søg på sitet