Årsmøde 2018

Image

Indbydelse til Årsmøde 2018

Kære kolleger

I indbydes alle til Årsmøde 2018. Årsmødet holdes på Comwell Køge Strand, der er beliggende ved stranden lige ud til Køge Bugt.

Hovedtemaet på årsmødet er "ledelse” - og vi har sammensat et program, som du simpelthen ikke må gå glip af.

Vi har valgt, at sætte nogle meget stærke oplægsholdere på programmet i år, og du vil derfor møde Dorthe Pedersen, associate professor, PhD ved Copenhagen Business School (CBS), der vil indkredse hvad det er for et lederskab der kræves for at indfri de forventninger, der er til opgaveløsningen i den offentlige sektor.

Du vil møde Christian Ørsted - ledelsesrådgiver og kendt for bestsellerbogen "Livsfarlig ledelse”, der handler om den uhyggelige slagside ved moderne ledelse, og du vil møde Søren Voxted, lektor på Syddansk Universitet (SDU), der i sit oplæg vil komme ind på hvorfor faglig ledelse igen er kommet på dagsordenen.

Som tovholder og til at udfordre og stille skarpt på ledelse og oplægsholdernes synspunkter - blandt andet i en paneldebat - har vi allieret os med ledelsesrådgiver Hans Niemann, medstifter af Ploug Niemann Ledelsesrådgivning A/S. Hans har selv været leder i 30 år.
Heraf 10 år som administrerende direktør og direktør i en stor international koncern. I de sidste 20 år har han rådgivet og trænet ledere. Hans’ speciale er det personlige lederskab. Det vil sige evne til at lede ind.

Med det stærke hold, der vil udfylde dag 1 på årsmødet, håber vi at alle får både ny viden og inspiration med sig, som kan anvendes i egen ledelse.

På årsmødets dag 2 vil vi selvfølgelig benytte muligheden for, at få et indblik i det byudviklingsprojekt, som på mange måder har markeret Køge på landkortet. Vi vil blandt andet få en indsigt, i hvordan et projekt som dette koordineres og ledes.

Så kære alle - vel mødt til årsmøde 2018, hvor der er mulighed for både at blive opdateret på det ledelsesmæssige - og for at møde dine kolleger fra fjern og nær - til et par rigtig inspirerende dage.

På bestyrelsens vegne

Åse Nielsen
Formand DABYFO

Søg på sitet