Indbydelse - Planlovsdag 2023

Image

Indbydelse til Planlovsdage 2023

Forum for Danske Bygningsmyndigheder - DABYFO, Plan- og Landdistriktsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC indbyder i samarbejde med hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Planlovsdag 2023.

Planlovsdagen indeholder traditionelt en række oplæg om det, der aktuelt rører sig inden for planområdet, og det som er på vej. Plan- og Landdistriktsstyrelsen vil bl.a. orientere om seneste nyt. Herunder ændringer som følge af regeringsdannelsen efter
den 15. december 2022, præsentation af den nye styrelse, kommende ændringer i planloven og større opgaver.

Derefter er der et oplæg fra Rødekro og Vordingborg, der begge er testbyer for levende bymidter. Vi skal høre om erfaringerne med en fælles udviklingsplan for bymidten, og hvordan forskellige målgrupper er blevet inddraget.

Der er i øjeblikket stor fokus på VE-planlægning, den grønne omstilling og det åbne land. På baggrund af konkrete projekter vil vi dele erfaringer med samarbejdsdrevet planlægning, proces og løsninger. Efterfulgt af en case på energiplanlægning fra Aalborg Kommune, hvor konkrete projekter, erfaringer fra offentlighedsfasen og samspil med kommunen vil blive taget op.
På baggrund af erfaringerne og de mange spørgsmål der følger med emnet, vil der blive lagt op til en paneldebat med deltagere fra både styrelse, kommune og universitet.

Eftermiddagens program bliver indledt af den nye minister for landdistrikter, som vil orientere om fokusområder og prioriteringer i den fysiske planlægning.

Sidste del af planlovsdagen omhandler støj, som er et komplekst emne, der berører flere områder af lovgivningen og kommunernes administration. Vi skal specielt høre om, hvordan vi kan arbejde med lokalplanlægning af støjgrænser baseret på eksempler og afgørelser fra Planklagenævnet.

Endelig har vi konkrete cases fra kommuner, der har erfaringer med at planlægge for forskellige støjudfordringer. Emnet vil blive belyst ud fra både en juridisk og teknisk vinkel, - hvor de forskellige virkemidler og løsninger vil blive præsenteret.

Den 21. og 28. marts 2023 kan man deltage fysisk i hele dagens program.
Den 21. marts streamer vi ligeledes i Kolding, så der kan man deltage i dagens program som et webinar hjemmefra i kommunerne.

Webinaret som video vil tillige være tilgængeligt med webinarets login, i perioden 23. marts - 23. maj 2023.

Under afviklingen af planlovsdagen for den virtuelle del, har vi desværre ikke tekniske muligheder for at indsamle alle spørgsmål fra de der deltager online, hvorimod muligheden er bedre for dem, der er fysisk fremmødt.


Med udgangspunkt i ovennævnte emner og dagens program, vil vi byde dig velkommen til en spændende PLANLOVSDAG, hvor du kan høre om det nyeste inden for fagområdet.

Med venlig hilsen

Hans Eghøj
formand DABYFO

Michel van der Linden
formand KTC

Henrik Børsting Aagaard
formand Danske Planchefer

Sigmund Lubanski
direktør Plan- og Landdistriktsstyrelsen

Søg på sitet