Planlovsdage 2017

Image

Indbydelse til Planlovsdage 2017

DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2017.

DABYFO indbyder i samarbejde med Erhvervsstyrelsen, Danske Planchefer og KTC, alle ledere og medarbejdere fra kommunernes planlægnings- miljø- og byggesagsafdelinger til Planlovsdage 2017.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen har netop fremsat lovforslag om modernisering af Planloven.

Hensigten med lovforslaget er at give kommuner, borgere og virksomheder i hele landet bedre muligheder for at skabe vækst og udvikling samtidig med, at der værnes om landskaber, natur og miljø.

Herudover vil planlovsdagene byde på oplæg om Strategisk ledelse af byudviklingen, om muligheder i arbejdet med Smart City, og sidst men ikke mindst et oplæg om deleøkonomi i den kommunale planlægning.

Søg på sitet