Featured

Årsmøde 2022 i Rebild

Image

Årsmøde 19.-20. maj 2022

Kære kolleger

I indbydes alle til Årsmøde 2022, som denne gang foregår på Hotel Comwell beliggende i det naturskønne Rebild Bakker. Ud over naturen forbindes bakkerne også med USA’s national dag 4. juli, bunkersanlæg fra den anspændte koldkrigsperiode, - som nu med den aktuelle situation i Ukraine, desværre har fået spøgelset fra dengang frem igen.

Oven på COVID-19 afbrydelsen og sidste årsmøde 2021 i Sønderborg, hvor vi afsluttede ”3-trinsraketten” med fokus på fremtidens byggesagsbehandler, i forhold til både ”image” og ”branding” af sagsbehandlingen, har vi i bestyrelsen tænkt nye tanker.

Vi tænker, at tiden nu er til at sætte et nyt ledelsesmæssigt fokus, som vi på dette årsmøde har givet en arbejdstitel ”Bygningsmyndighedens politiske værksted”. Ikke fordi at bygningsmyndighedens ledelse har noget direkte med politik at gøre, men fordi vi skal lede medarbejdere i en politisk styret organisation og der kan være nogle opmærksomhedspunkter og måske en udvikling i kommunalpolitikken, vi sammen kan blive klogere på.

Desuden indgår det naturligvis, at vores politikere der er blevet valgt ind sidste år og tiltrådt ved årsskiftet, nu er ved at blive klædt på til opgaverne. Vi har sikret os nogle oplægsholdere, som kan sætte os i gang og guide os gennem dagen. Vi har allieret os med kommunalforsker Roger Buch og kommunaldirektør Christian Hesthaven.

Om formiddagen vil Christian Hesthaven i sit oplæg, komme ind på embedsmandens virke i en politisk ledet organisation og vigtigheden i at holde fast rammerne. Eftermiddagens program vil Roger Buch facilitere for os, og bl.a. på baggrund af konkrete kommunale sager, pege på både faldgruber og hvordan man kommer op af ”hullerne” igen.

Endelig fortsættes eftermiddagen med case-arbejde og gruppearbejde, der omhandler drøftelser af forskellige dilemmaer i samspillet mellem politikere og embedsmænd.

På årsmødets 2. dag, får vi anledning til at høre nærmere om konkrete erfaringer med etableringen af en øko-landsby i Rebild området, og efter det et indlæg med byggesagsbehandling af koldkrigsbunkeren REGAN Vest.

Vi fortsætter udendørs til museet Rebildcentret og Thingbæk Kalkminer, - hvor vi også kan se en udstilling om REGAN Vest, - inden vi slutter af med en picnic og holder weekend.

Så kære alle - VEL MØDT TIL ÅRSMØDE 2022, hvor du får mulighed for at blive opdateret ledelsesmæssigt, og hvor vi også håber, at du får noget konkret med hjem. Herudover vil du naturligvis møde dine kolleger fra fjern og nær, til et par rigtig spændende og inspirerende dage i skønne naturomgivelser.

Og vi har samtidig forholdt os til en sjælden cocktail, der både omhandler vores samarbejde med vores kommunalpolitikere, skøn natur over jordoverfladen og koldkrigsbunker og kalkminer under jordoverfladen, og endelige eksempler på bebyggelser der indfrier den igangværende bæredygtige dagsorden.

Noget vi jo alle kommer til at bruge rigtig meget tid på i de kommende år.

På bestyrelsens vegne

Hans Eghøj,
Formand for DABYFO

Søg på sitet