Program - Planlovsdage 2022

09.00

Registrering / Morgenbuffet

09.30

Velkomst

Ved Hans Eghøj, formand DABYFO

09.45

Nyt fra bolig- og planstyrelsen

Nyt om planloven og politiske aftaler.

Ved kontorchef Sara Paarup, Bolig- og Planstyrelsen

10.15

Testby i partnerskab for levende bymidter

Fem testbyer afprøver i 2022 Partnerskabets anbefalinger og værktøjskasse:Vordingborg, Ringsted,Vojens, Rødekro og Lemvig. Testbyerne skal styrke samarbejdet om bymidten og der skal i fællesskab med byens aktører udarbejdes en udviklingsplan for bymidten. Det skal vi høre om fra to af testbyerne Lemvig og Rødekro, som vil fokusere på udfordringerne med at finde den rette samarbejdsmodel.

I Kolding: Turist- og handelschef Mai Lindgaard, og Udviklingschef Lars Klemensen, om Lemvig.
I København: Koordinator Janni Kollerup, om Rødekro

10.55

Kort pause

11.10

Nyt fra KL

Nyt fra Center for Klima og Erhverv og de samarbejder som KL deltager i.

Ved Lærke Cecilie Bjerre og Lasse Emil Stougaard, konsulenter KL

11.40

Klima og fysisk planlægning

Der er store gevinster at hente, hvis kommunerne i højere grad får indtænkt klima i den fysiske planlægning. Politikere og planlæggere er klar og efterspørger redskaber og gode eksempler. Et første skridt er taget af KTC, CONCITO, Gate 21 og Dansk Byplanlaboratorium med rapporten: Klimamål og planlægning.

Ved direktør Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium

12.10

Frokost

13.10

Workshop: Bæredygtig planlægning, hvordan kommer vi videre?

Der er store udfordringer og gyldne muligheder netop nu. Spørgsmålet er, hvordan man får afvejet interesserne og skabt reel bæredygtighed i næste planperiode. Deltagerne får mulighed for at drøfte forskellige emner indenfor bæredygtig planlægning.

Ved direktør Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium

14.20

Reflektioner fra workshoppen

Ved direktør Ellen Højgaard, Dansk Byplanlaboratorium

14.50

Afslutning

Ved formand Hans Eghøj, DABYFO

15.00

Kaffe/Kage - Netværk med kollegaer

Søg på sitet