Byggelovsdage 2020

Image

Indbydelse til Byggelovsdage 2020

Forum for Danske Bygningsmyndigheder, DABYFO, indbyder i samarbejde med Trafik- Bygge og Boligstyrelsen hermed ledere og medarbejdere fra de kommunale bygnings- og planmyndigheder til Byggelovsdag 2020.

På grund af den aktuelle situation vedr. COVID-19, har vi denne gang valgt at sætte strøm til og afholder arrangementet som et gratis webinar den 17. november 2020 i tidsrummet fra kl. 9-12. Programmet bliver derfor kortere og skarpere, og vi forventer med denne mulighed, at flere af vores medlemmer kan deltage.

Under afviklingen af byggelovsdagen har vi tekniske muligheder for at indsamle spørgsmål fra deltagerne, men kun i begrænset omfang. Derfor vil der bag panelet være et team, der finder frem til de mest stillede spørgsmål til besvarelse af  oplægsholderne under selve mødet. I det omfang det er muligt, kan yderligere spørgsmål evt. besvares efterfølgende.

Byggelovsdagen indeholder traditionelt en række oplæg om det, der aktuelt rører sig inden for byggesagsområdet og det som er på vej. På Byggelovsdagen vil Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen bl.a. orientere om seneste nyt. I denne omgang med fokus på 4 udvalgte orienteringspunkter, samt et oplæg der tager udgangspunkt i den nye dokumentationsvejledning, suppleret med konkrete eksempler fra Herning Kommune.

Derefter endnu et oplæg fra Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen med afsæt i vejledning for ombygninger og eksempelsamlingen om ombygninger, suppleret med konkrete eksempler fra Københavns Kommune. Oplægget vil belyse forskellige problemstillinger.

Afslutningsvis vil formand for Arkitektforeningen Lars Autrup belyse hvad vi forstår ved arkitektonisk kvalitet og hvordan vi sikrer det. Herunder vigtigheden af at byggesagsbehandlingen gives mandat og kompetencer til også at varetage denne opgave.

Med udgangspunkt i ovennævnte emner og dagens program, vil vi byde dig velkommen til et spændende webinar for BYGGELOVSDAG, hvor du kan høre om det nyeste inden for fagområdet.

Med venlig hilsen

Hans Eghøj
Formand for DABYFO og KTC faggruppen for byggelov

Søg på sitet