Sydjyllandskredsen

Sydjyllandskredsen består af i alt 13 kommuner: Billund, Esbjerg, Fredericia, Haderslev, Hedensted, Horsens, Kolding, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Vejle og Aabenraa.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. april, hvor kommunerne på skift er værtskommune og mødearrangør. Kredsen afholder 2 halvdagsmøder om året henholdsvis forår og efterår.

I efteråret 2019 har vi dog valgt at erstatte med kursus for byggesagsbehandlere BR 18 kap 5 i brand for enfamiliehuse. Mødedatoer fastlægges på generalforsamlingen 1 år frem i tiden. Ved møderne er der afklarende drøftelser, debat og gensidig information.

Kredsbestyrelsen består udover formanden af 2 medlemmer. I 2019 er følgende valgt for en 2-årig periode: Kari-Ann Broeng, Hedensted Kommune og Per Egeris Svendsen, Tønder Kommune. Tina Callesen, Sønderborg Kommune er valgt som kredsformand.

Tina Callesen
Tina CallesenAfdelingsleder
Sønderborg kommune
Byg & Bolig
Rådhustorvet 10
6400 Sønderborg
 8872 5487

Søg på sitet